Aktualności
Historia
Ludzie
Modele
Porady
Ciekawostki
W warsztacie
Nasze lotnisko
Galeria
Linki

NawigacjaAVIA / Aktualności
Regulamin Zawodów Modeli Szybowców RC Dużej Skali i Modeli Makiet Szybowców z Napędem Elektrycznym
2010-03-14 12:20:00

Zawody odbędą się w dniach 3 - 4 lipca 2010 na lądowisku Aeroklubu Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie ul. Lotnicza.
­
Zawody mają charakter otwarty i mogą ­brać w nich udział również modelarze nie zrzeszeni i nie posiadający­ licencji z terenu całej Polski, którzy w terminie do dnia 28.06.2009 zgłoszą swój udział w zawodach formularzem lub telefonicznie Jurek Mazgaj 513276441, Janusz Olszówka 609578210, Tomasz Świderski 502770542. Opłata wpisowa 30 zł od osoby, zawodnicy w wieku poniżej lat 16 - 20zł.
­
Zawody rozegrane zostaną w klasach:­
- Modele szybowców dużej skali o masie do 4 kg i powyżej 4kg.­
- Modele makiet szybowców napędzanych elektrycznie. F5G. ­
- Modele szybowców napędzanych elektrycznie.


­
Teren zawodów:
Teren płaski (lądowisko AZT Tarnów ul. Lotnicza)

­

Sposób rozegrania konkurencji:­
W konkurencji punktowane są dwa parametry lotu:
A. Czas lotu.
B. Celność lądowania.


I. KONKURENCJE MODELI SZYBOWCA DUŻEJ SKALI O MASIE DO 4 KG I POWYŻEJ 4KG


Modelem Dużej skali jest makietą szybowca zbudowana w skali od 1:5 do 1:2, (rozpiętość min 3 m) sterowana radiem. Dopuszcza się odstępstwa od oryginału, które nie zmieniają ogólnej sylwetki szybowca. Komisja sędziowska do zawodów dopuszcza modele po przeprowadzeniu oceny kwalifikacyjnej. Ocena wykonana jest z odległości 5 m na podstawie zdjęcia lub rysunku oryginału przedstawionego przez zawodnika. Komisja może odstąpi od wymogu przedstawienia zdjęcia lub rysunku w przypadku gdy model jest kopią ogólnie znanego typu szybowca. Szybowce z zamontowanym silnikiem mogą by dopuszczone do startu po wcześniejszym zdemontowaniu śmigła. W celu popularyzacji tej klasy modeli możemy dopuścić modele mniejsze niż 3m, ponieważ wielu modelarzy w kraju posiada tego typu modele. Muszą one jednak posiadać wyczep obsługiwany osobnym serwem.

Zawody rozgrywane są w dwóch klasach:
- Modele szybowców o ciężarze całkowitym do 4 kg
- Modele szybowców o ciężarze całkowitym powyżej 4 kg

1. Starty w terenie płaskim/lądowisko Tarnów/ odbywają się na holu za modelem samolotu na wysokość 300m (szybowiec musi posiada wyczep).
2. Model holujący powinien posiada urządzenie umożliwiające pilotowi określenie wysokości lotu w celu wyczepienia modeli szybowców na tej samej wysokości.
3. Loty wykonywane są według ustalonej kolejności.
4. Ze względów bezpieczeństwa na miejscu startu mają prawo przebywa sędziowie, zawodnik, pilot holujący i pomocnik. Starty odbywają się pojedynczo, tak aby w powietrzu jednocześnie nie było więcej niż 3 modele.
5. Każdemu zawodnikowi przysługuje 3 minutowy czas przygotowawczy po którym następuje start.
6. W zależności od liczby zawodników i warunków atmosferycznych komisja ustala maksymalny czas lotu konkurencja A -Min. 10 minut.(każda sekunda to 1 pkt.)
7. Czas lotu jest mierzony od chwili wyczepienia się modelu do momentu lądowania lub uzyskania maksymalnego czasu lotu A.
8. Ilość kolejek lotów ustalona jest przed rozpoczęciem zawodów w zależności od liczby zawodników i warunków meteorologicznych.
9. W przypadku wyników ex aequo uniemożliwiających wyłonienie zwycięzcy sędzia główny zarządza lot dogrywkowy wg zasad ustalonych przed rozpoczęciem dogrywki.
10. Bezpośrednio po zakończeniu konkurencji czasowej A – zawodnik przystępuje do konkurencji na celność lądowania B. Zawodnik ma 3min czasu na wylądowanie na wyznaczonym pasie. Po przekroczeniu 3min nie przyznajemy punktów za lądowanie tylko punkty z konkurencji czasowej A.
11. Ocena celności lądowania polega na pomiarze odległości od dziobu modelu do linii centralnej po zatrzymaniu się modelu. Lądowania odbywają się na specjalnie wyznaczonym pasie. Linie pomiarowe umieszczone są w poprzek pasa do 15 m przed i za linią centralną.

Punktacja lądowania.

­
12. Przebieg lądowania powinien by zbliżony do lądowań prawdziwych szybowców. Nie dopuszczalne jest tzw. 'dziobowanie'. Za lądowanie po gwałtownym przyziemieniu lub obróceniu szybowca, po zatrzymaniu, od osi lądowiska powyżej 90stopni punkty za lądowanie nie zostaną przyznane.

Klasyfikacja końcowa
Do ustalenia klasyfikacji końcowej będzie brana suma wyników rozegranych kolejek lotów.

II. KONKURENCJE MODELE MAKIET SZYBOWCÓW NAPĘDZANYCH ELEKTRYCZNIE F5G.

Model szybowca spełnia wymagania regulaminowe jeśli jest makietą lub półmakietą istniejącego statku powietrznego, jest napędzany dowolnym silnikiem elektrycznym, posiada rozpiętość pow. 2500 cm i jest sterowany radiem. Dopuszcza się odstępstwa od oryginału, które nie zmieniają ogólnej sylwetki szybowca. Komisja sędziowska do zawodów dopuszcza modele po przeprowadzeniu oceny kwalifikacyjnej. Ocena wykonana jest z odległości 5 m na podstawie zdjęcia lub rysunku oryginału przedstawionego przez zawodnika. Komisja może odstąpi od wymogu przedstawienia zdjęcia lub rysunku w przypadku gdy model jest kopią ogólnie znanego typu szybowca.

1. Model staruje wyrzucany z ręki / może być pomocnika/ i wznosi się w powietrze na pracującym silniku w czasie 1 min. Zawodnik sam decyduje ile razy ma włączyć motor. Za każdą sekundę pracy silnika powyżej 1 minuty odejmowany jest 1 pkt.
2. Loty wykonywane są według ustalonej kolejności.
3. Ze względów bezpieczeństwa na miejscu startu mają prawo przebywa sędziowie, zawodnik i pomocnik. Starty odbywają się pojedynczo, tak aby w powietrzu jednocześnie nie było więcej niż 3 modele.
4. Każdemu zawodnikowi przysługuje 3 minutowy czas przygotowawczy, po którym następuje start.
5. W zależności od liczby zawodników i warunków atmosferycznych komisja ustala maksymalny czas lotu konkurencji A Min. 10 minut.(każda sekunda to 1 pkt.)
6. Czas lotu jest mierzony od chwili wypuszczenia modelu z ręki.
7. Aby lot był zaliczony lądowanie musi by wykonane w określonym obszarze, który jest podawany przez sędziego.
8. Ilość kolejek lotów ustalona jest przed rozpoczęciem zawodów w zależności od liczby zawodników i warunków meteorologicznych.
9. W przypadku wyników ex aequo uniemożliwiających wyłonienie zwycięzcy sędzia główny zarządza lot dogrywkowy wg zasad ustalonych przed rozpoczęciem dogrywki.
10. Bezpośrednio po zakończeniu konkurencji czasowej A – zawodnik przystępuje do konkurencji na celność lądowania B. Zawodnik ma 3min czasu na wylądowanie na wyznaczonym pasie. Po przekroczeniu 3min nie przyznajemy punktów za lądowanie tylko punkty z konkurencji czasowej A.
11. Ocena celności lądowania polega na pomiarze odległości od dziobu modelu do linii centralnej po zatrzymaniu się modelu. Lądowania odbywają się na specjalnie wyznaczonym pasie. Linie pomiarowe umieszczone są w poprzek pasa do 15 m przed i za linią centralną.

Punktacja lądowania12. Przebieg lądowania powinien by zbliżony do lądowań prawdziwych szybowców. Nie dopuszczalne jest tzw. 'dziobowanie'. Za lądowanie po gwałtownym przyziemieniu lub obróceniu szybowca, po zatrzymaniu, od osi lądowiska powyżej 90stopni punkty za lądowanie nie zostaną przyznane.

Klasyfikacja końcowa
Do ustalenia klasyfikacji końcowej będzie brana suma wyników rozegranych kolejek lotów.

III. KONKURENCJE MODELE SZYBOWCÓW NAPĘDZANYCH ELEKTRYCZNIE.

Model szybowca spełnia wymagania regulaminowe jeśli jest napędzany dowolnym silnikiem elektrycznym i jest sterowany radiem.

1. Model staruje wyrzucany z ręki / może być pomocnika/ i wznosi się w powietrze na pracującym silniku w czasie 1 min. Zawodnik sam decyduje ile razy ma włączyć motor. Za każdą sekundę pracy silnika powyżej 1 minuty odejmowany jest 1 pkt.
2. Loty wykonywane są według ustalonej kolejności.
3. Ze względów bezpieczeństwa na miejscu startu mają prawo przebywa sędziowie, zawodnik i pomocnik. Starty odbywają się pojedynczo, tak aby w powietrzu jednocześnie nie było więcej niż 3 modele.
4. Każdemu zawodnikowi przysługuje 3 minutowy czas przygotowawczy, po którym następuje start.
5. W zależności od liczby zawodników i warunków atmosferycznych komisja ustala maksymalny czas lotu konkurencji A Min. 10 minut.(każda sekunda to 1 pkt.)
6. Czas lotu jest mierzony od chwili wypuszczenia modelu z ręki.
7. Aby lot był zaliczony lądowanie musi by wykonane w określonym obszarze, który jest podawany przez sędziego.
8. Ilość kolejek lotów ustalona jest przed rozpoczęciem zawodów w zależności od liczby zawodników i warunków meteorologicznych.
9. W przypadku wyników ex aequo uniemożliwiających wyłonienie zwycięzcy sędzia główny zarządza lot dogrywkowy wg zasad ustalonych przed rozpoczęciem dogrywki.
10. Bezpośrednio po zakończeniu konkurencji czasowej A – zawodnik przystępuje do konkurencji na celność lądowania B. Zawodnik ma 3min czasu na wylądowanie na wyznaczonym pasie. Po przekroczeniu 3min nie przyznajemy punktów za lądowanie tylko punkty z konkurencji czasowej A.
11. Ocena celności lądowania polega na pomiarze odległości od dziobu modelu do linii centralnej po zatrzymaniu się modelu. Lądowania odbywają się na specjalnie wyznaczonym pasie. Linie pomiarowe umieszczone są w poprzek pasa do 15 m przed i za linią centralną.

Punktacja lądowania


12. Przebieg lądowania powinien by zbliżony do lądowań prawdziwych szybowców. Nie dopuszczalne jest tzw. 'dziobowanie'. Za lądowanie po gwałtownym przyziemieniu lub obróceniu szybowca, po zatrzymaniu, od osi lądowiska powyżej 90stopni punkty za lądowanie nie zostaną przyznane.

Klasyfikacja końcowa
Do ustalenia klasyfikacji końcowej będzie brana suma wyników rozegranych kolejek lotów.


Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik musi posiada stosowne ubezpieczenie OC i deklaruje, że posiada umiejętności do sterowania modelem RC. Zobacz oferty ubezpieczenia.


 
Aktualności
Relacja z zawodów makiet
2015-07-06 14:19:00
V Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców RC - Fotorelacja
2013-07-13 20:10:00
Międzynarodowy Piknik Modelarski - Rybnik 2013
2013-06-24 21:05:00
Wysokie loty
2013-06-02 20:35:00
ZAPROSZENIE
2013-04-08 09:50:00
ZAPROSZENIE
2013-03-15 11:55:00
Tajemnice Życia
2012-10-22 08:29:00
Makiety
2012-07-23 08:34:00
Relacja z zawodów makiet
2015-07-06 12:09:00
Relacja z zawodów makiet
2015-07-06 12:09:00
Zaproszenie
2012-07-19 14:29:00
Zaproszenie
2012-07-19 14:24:00
IV Tarnowskie Zawody Modeli o puchar Starosty Tarnowskiego szybowców RC startujących z holu
2011-02-27 12:20:00
Sezon modelarski i lotniczy 2012 w Tarnowie uważamy za otwarty
2012-01-04 16:02:00
Oblot Cobry
2011-11-21 10:30:00
Oblot Sopwitha
2011-10-23 21:33:00
Miting w Kraśniku 13-14.VIII.2011
2011-08-29 13:47:00
Giganty w Kurowie 2011
2011-08-02 16:14:00
Zawodów Modeli Szybowców Tarnów 2011
2011-07-05 10:15:00
Regulamin Zawodów Modeli Szybowców RC Dużej Skali i Modeli Makiet Szybowców z Napędem Elektrycznym
2011-02-27 12:20:00
Parzniew 25-26.06.2011
2011-06-27 21:43:00
Zmagania na lotnisku
2011-04-28 15:37:00
Uroczystość dożynkowa w Woli Rzędzińskiej pod hasłem „Żegnaj Lato na Rok” 29.08.2010
2010-09-02 10:05:00
III Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Dużej Skali - Kurów 21-22 08.2010
2010-08-25 09:28:00
XII Piknik Modelarski - Kraśnik 7-8 sierpnia 2010
2010-08-11 09:07:00
Obchody 66 rocznicy Operacji III Most - 25 lipca 2010
2010-07-27 14:46:00
X Jubileuszowy Piknik Modelarski - Żar 17-18 lipca 2010
2010-07-27 14:38:00
Zwody o Puchar Firmy Model Making – Krosno 17.07.2010
2010-07-19 14:50:00
66 rocznica Akcji "III MOST"
2010-07-09 16:18:00
WYNIKI II TARNOWSKICH ZAWODÓW MODELI SZYBOWCÓW W KLASIE GIGANT
2010-07-06 10:43:00
Piknik modelarski i Zawodów Modeli Makiet Szybowców RC
2010-03-14 20:29:00
Dzień dziecka - D.H. Świt
2010-05-31 11:09:00
Nowy piękny samolot kol. Andrzeja Westwala z Aleksandrowa Łódzkiego – PZL - Kruk rozp. 3750 mm. masa 24 kg silnik Moki 250 5 cyl 4 zaw.
2010-05-31 09:33:00
Nowy sezon - lepiej póżno niż wcale!
2010-05-24 09:19:00
Zupełnie bezpłatnie przy wkopywaniu pracowali Kuba i Włodek.
2010-05-10 09:35:00
Jak 55M w powietrzu
2010-04-14 14:45:00
Copter X450V2SE
2010-03-29 09:45:00
Jak 55 M
2010-03-29 09:58:00
Oblot I Śmigłowca w klubie
2009-09-28 14:12:00
Ubezpieczenie
2009-06-01 01:06:00
Zobacz starsze aktualności
2009-06-10 16:29:00