Aktualności
Historia
Ludzie
Modele
Porady
Ciekawostki
W warsztacie
Nasze lotnisko
Galeria
Linki

NawigacjaAVIA / Porady / Najważniejsze techniczne właściwości drewna
Najważniejsze techniczne właściwości drewna Tabela opracowana na podstawie książki Kazimierza Łapińskiego "Poradnik Modelarza Lotniczego" wyd. WKiŁ 1984.
Gatunki
drewna
Gęstość
(ciężar właściwy drewna)
KG/m3
Całkowity skurcz drewna
w % wymiarów drewna
surowego
Wytrzymałość w kG/cm2 przy wilgotności 15 %
Udar-ność
kg/
cm2
Świ
eżo
ścię
tego
Yw
Pow
ie
trzno
suche
go
Y15
Całko
wicie
suche
go
Ya
Wzd
łuż
włó
kien
al
Pro
mien
iowy
ar
Sty
czny
at
Obję
toś
ciowy
av
Twardość
Ścis
kanie
Rc
Ścin
anie
Rt
Roz
cią
ganie
Rr
Zgina
nie
Staty
czne
Rg
Janki
Brin
ella
HJ
HB
Iglaste
Sosna
Modrzew
Świerk
Jodła
700
760
740
1000
550
690
470
450
480
600
430
410
0,4
0,3
0,3
0,1
4,0
3,3
3,6
3,8
7,7
7,8
7,8
7,6
12,4
11,8
12,0
11,7
300
400
320
310
400
530
320
-
435
420
430
310
75
60
60
45
100
90
67
51
210
230
220
270
1040
1070
900
840
30
23
27
23
780
820
660
600
­ ­
0,70­
0,50
0,50
0,35
Liściaste
pierście
niowo-naczyniowe
Dąb
Wiąz
Jesion
Akacja
1080
950
920
870
710
680
750
770
660
640
750
730
0,4
0,3
0,2
0,1
4,0
4,6
5,0
4,4
7,8
8,3
8,0
6,9
12,6
13,8
13,6
11,4
670
640
760
870
660
-
650
740
470
410
470
590
110
100
110
130
75
70
65
160
270
270
280
-
900
800
1040
1480
40
39
70
43
925
720
990
1200
0,75
0,60
0,80
1,15
Liściaste rozpierz
chło-
naczyniowe
Buk
Grab
Olcha
Brzoza
Osika
Topola
Jawor
Klon
Lipa
Grusza
Orzech
990
1080
690
940
800
840
980
870
730
940
990
730
830
530
650
440
450
630
660
530
740
680
690
790
490
610
400
410
590
620
490
700
640
0,3
0,5
0,5
0,6
0,5
0,3
0,5
0,5
0,3
0,4
0,5
5,8
6,8
4,4
5,3
3,5
5,2
3,2
3,0
5,5
4,6
5,4
11,8
11,5
7,3
7,8
6,7
8,3
8,4
8,0
9,1
9,1
7,5
17,6
19,7
12,6
14,2
11,0
14,3
12,5
11,8
15,5
14,7
13,9
780
890
440
490
200
270
670
750
300
790
720
720
-
380
-
-
-
-
-
-
600
700
530
660
400
430
250
300
490
530
440
460
580
90
-
65
-
27
-
104
100
95
-
120
80
85
45
120
70
50
90
90
45
-
-
290
400
-
-
-
-
220
-
200
-
-
1350
1070
-
1370
-
770
820
1000
850
-
1000
70
-
20
70
-
-
-
35
-
-
35
1050
1070
850
1250
520
550
950
1170
900
1135
1190
0,80
0,80
0,50
1,00
0,40
0,50
0,65
0,65
0,50
1,12
0,95
Ważniejsze gatunki
drzew zagra
nicznych
Hikory
Balsa
Mahoń
Heban
Teak
Gwajak
Piersimon
Bukszpan
-
-
-
-
-
-
-
-
810
130
600
1160
670
1316
820
950­
770
100
550
-
630
1230
780
920
0,6
0,6
0,3
-
0,6
0,1
0,5
0,7
7,8
3,0
3,2
-
3,0
5,6
7,5
11,0
11,0
3,5
6,1
-
5,8
9,3
10,8
15,0
20,4
7,2
8,9
-
9,7
15,0
19,7
28,5
840
40
700
1737
450
1970
1010
1330
-
80
-
-
-
-
-
1140
520
-
490
798
630
1050
530
640
-
-
-
-
-
-
-
-
110
-
88
-
82
-
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1520
-
-
-
1190
-
-
-
97
-
70
-
90
-
81
-
1190
-
1000
-
1190
-
1100
1059
1,54
-
0,53
-
0,50
-
0,80
-
­