Aktualności
Historia
Ludzie
Modele
Porady
Ciekawostki
W warsztacie
Nasze lotnisko
Galeria
Linki

NawigacjaAVIA
VII Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców RC Dużej Skali

AVIA-plakat2015small.jpg

 

Formularz zgłoszeniowy

Zawody odbędą się w dniach 04 -05 lipca 2015 na lądowisku Aeroklubu Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie ul. Lotnicza.

 

 

Zawody mają charakter otwarty i mogą ­brać w nich udział również modelarze nie zrzeszeni i nie posiadający­ licencji, którzy zgłoszą swój udział w zawodach formularzem. Opłata wpisowa 40 zł od osoby, zawodnicy w wieku poniżej lat 16 - 30zł, osoba towarzysząca 20zł

Rejestracja zawodników: godzina 9.00

Rozpoczęcie lotów: godzina 10.00

­
Zawody rozegrane zostaną w 3 klasach:­

- Modele szybowców dużej skali  Retro oraz Standard rozgrywane według regulaminu Pucharu ATTP.­

- Klasa otwarta. Każdy szybowiec (motoszybowiec z zablokowanym napędem) posiadający hak holowniczy nie spełniający wymogów modelu szybowca dużej skali. Pilot nie lata w klasie Retro i Standard. Klasa rozgrywane według regulaminu zawodów makiet ze zmienioną wysokością holowania do 200m i i maksymalnym czasem lotu do 5 minut. Klasa ta przeznaczona jest dla osób zaczynających zabawę szybowców holowanych.

 

Aby ułatwić organizację zawodów prosimy o wypełnienie

Formularza zgłoszeniowego

 


Przypominamy, że zawodnik ponosi osobistą odpowiedzialność za wykonywane loty i zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania lotów modelami.

 

 

 

 


 
REGULAMIN KONKURENCJI LOT NA BAZY

I. DEFINICJA MODELU

Model prawdziwego szybowca zbudowany w skali od 1:5 do 1:2, (rozpiętość min 3 m) sterowany radiem. Dopuszcza się odstępstwa od oryginału, które nie zmieniają ogólnej sylwetki szybowca. Komisja sędziowska do zawodów dopuszcza modele po przeprowadzeniu oceny kwalifikacyjnej. Ocena wykonana jest z odległości 5 m na podstawie zdjęcia lub rysunku oryginału przedstawionego przez zawodnika. Komisja może odstąpić od wymogu przedstawienia zdjęcia lub rysunku w przypadku gdy model jest kopią ogólnie znanego typu szybowca. Szybowce z zamontowanym silnikiem mogą być dopuszczone do startu po wcześniejszym zdemontowaniu śmigła lub jego zablokowaniu.

 

Parametry modelu – masa, obciążenie powierzchni, rozpiętość, geometria – muszą być takie same jakie posiadał model w czasie rozgrywania konkurencji „Termika”.

II. TEREN ZAWODÓW

1. Teren płaski, z dwoma bazami rozstawionymi w odległości 150 - 250m.

III. SPOSÓB ROZEGRANIA KONKURENCJI LOT NA BAZY

1. W konkurencji punktowane są dwa parametry lotu:

a. - Ilość pokonanych pełnych okrążeń baz (tam i powrót)

b. - Celność lądowania

2. Starty odbywają się na holu za modelem samolotu (szybowiec musi posiadać wyczep).

3. Model samolotu, holującego(holownik) musi posiadać urządzenie umożliwiające pilotowi określenie wysokości lotu w celu wyczepienia modeli szybowców na wysokości 300 m.

4. Loty wykonywane są według ustalonej w wyniku losowania kolejności, która nie ulega zmianie w następnych kolejkach. (jako pierwsi startują rezerwowi piloci holowników, aby ci którzy holowali jako pierwsi mieli chwilę na przygotowanie się do startu szybowcem)

5. Zawodnik musi osobiście pilotować model w trakcie lotu, od momentu startu do lądowania.

6. Ze względów bezpieczeństwa na miejscu startu równocześnie nie może być więcej niż 2 zawodników. Na pasie w chwili startu ma prawo przebywać sędzia, zawodnik, pilot holujący i w razie potrzeby obsługa techniczna oraz pomocnicy. W powietrzu równocześnie nie powinno być więcej niż 2 szybowce (jeden lądujący i jeden startujący / holowany).

7. Każdemu zawodnikowi przysługuje 3 minutowy czas przygotowawczy po którym następuje start.

8. Maksymalny czas lotu, wynosi 5 minut (300 s.).

9. Czas lotu powyżej 300 s. powoduje naliczanie punktów karnych – 1 s = 1 pkt.

10. Zadaniem zawodnika jest wykonanie jak największej liczby przelotów (pełnych okrążeń) baz oraz poprawne lądowanie modelu w przeciągu 5 minut od momentu rozpoczęcia pomiaru czasu.

11. Przelot / okrążenie rozpoczęte przed upływem 5 minuty (300 s.) a zakończone po tym czasie zostaje zaliczone z uwzględnieniem zapisu z pkt.: 9.

12. Pomiar czasu zostaje rozpoczęty w momencie pierwszego (po wyczepieniu z holu) przelotu bazy A w kierunku bazy B lub w 30 sekund po wyczepieniu z holu.

13. Pomiar czasu zostaje zatrzymany w momencie zatrzymania modelu po wylądowaniu.

14. Celność lądowania punktowana jest podczas każdego lądowania w sposób analogiczny jak w konkurencji „Termika”

15. Przebieg lądowania powinien być zbliżony do lądowań prawdziwych szybowców. Jeśli model wyposażony jest w chowane podwozie to lądowanie musi odbyć się z wypuszczonym kółkiem. Tylko w przypadku awarii podwozia sędzia może przyznać punkty za lądowanie ale zawodnik musi udowodnić awarię. Podejście do lądowania musi być wykonane po linii prostej z kierunku ustalonego przez sędziego głównego.

16. Podejście do lądowania musi być wykonane po nawrocie wykonanym po opuszczeniu przestrzeni ograniczonej bazami. Nie dopuszczalne jest tzw. ‚dziobowanie’.

17. Punktów za lądowanie nie przyznaje się w przypadku gdy model wyląduje:

a. poza wyznaczonym polem lądowań / każdy kontakt z ziemią,

b. po upływie 6 minut (360 s.) od uruchomienia pomiaru czasu,

c. z obrotem (cyrkiel) powyżej 90 stopni,

d. z kierunku innego niż wyznaczony,

e. „z nawrotu” w przestrzeni między bazami.

18. Zawodnik może zabrać model z pasa po otrzymaniu zgody od sędziego.

19. Zawodnik może powtórzyć lot tylko w sytuacji kiedy został zmuszony do wyczepienia modelu przed osiągnięciem wysokości 300m w wyniku awarii samolotu holującego lub błędu popełnionego przez pilota holownika.

20. Ze względów bezpieczeństwa pilot samolotu holującego ma obowiązek wyczepić szybowiec w każdej chwili jeśli uzna, że pilot szybowca nie panuje nad jego lotem. W takiej sytuacji zawodnikowi nie przysługuje prawo do powtórzenia lotu.

21. Komisja sędziowska ma obowiązek przeprowadzenia wyrywkowej kontroli parametrów modelu. W sytuacji gdy komisja stwierdzi, że model nie spełnia wymagań regulaminu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

22. Podczas rozgrywania zawodów kontrolę nad ruchem w powietrzu powinien sprawować kierownik lotów wyposażony w sprzęt nagłaśniający umożliwiający podawanie komunikatów. W przypadku zagrożenia kierownik lotów może przerwać rozgrywanie zawodów.

23. Każdy zawodnik ponosi osobistą odpowiedzialność za wykonywane loty i zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania lotów modelami.

24. Wszystkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia główny.

IV PUNKTACJA

1. Punktacja za przeloty w danej kolejce zostanie obliczona wg wzoru:

(600 / największa osiągnięta w danej kolejce ilość przelotów * ilość przelotów zawodnika) – punkty karne za przekroczenie czasu lotu powyżej 5 minut = punkty zawodnika za przeloty w danej kolejce.

2. Celność lądowania: analogicznie jak dla konkurencji „Termika” z zastrzeżeniem zapisów pkt.: III.15, III.16 oraz III.17 niniejszego regulaminu.

 

 
Witamy!


Na stronie można znaleźć: Historię powstania klubu modelarskiego Avia w Tarnowie, dokonania jego członków, porady z zakresu modelarstwa lotniczego modeli swobodnie latających i z napędem elektrycznym, oraz modelarstwa kartonowego. Typy budowanych modeli, wyniki organizowanych zawodów rangi Puchar Polski i Mistrzostwa Polski w klasie F5B i D artykuły problemowe, porady z zakresu modelarstwa.